Požadavky zásad týkajících se inzerce v Reklamní síti

Když aktualizujete měřicí kód Analytics, aby podporoval inzerci v Reklamní síti, umožníte službě Google Analytics shromažďovat údaje o návštěvnosti prostřednictvím souboru cookie DoubleClick (spolu s údaji shromažďovanými prostřednictvím standardní implementace Google Analytics). Inzerce v Reklamní síti umožňuje aktivovat ve službě Analytics funkce, které v rámci standardní implementace nejsou k dispozici. Jedná se například o remarketing využívající službu Google Analytics, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, integraci služby DCM nebo přehledy demografických údajů a zájmů Google Analytics.

Pokud aktivujete podporu inzerce v Reklamní síti v Google Analytics prostřednictvím jakékoli jiné implementace, musíte veřejně uvádět všechny potřebné informace a dodržovat všechny příslušné zásady.

Žádným způsobem neumožníte přiřazení údajů umožňujících zjištění totožnosti k jiným údajům, které jste v minulosti získali prostřednictvím funkcí inzerce v Reklamní síti s použitím souboru cookie Doubleclick a které zjištění totožnosti neumožňují. Výjimku tvoří případy, kdy na takové přiřazení výslovně upozorníte a uživatel vám k němu předem poskytne souhlas (aktivním potvrzením).

Pokud změníte měřicí kód Analytics tak, aby podporoval inzerci v Reklamní síti, je třeba o tom návštěvníky uvědomit tím, že ve svých zásadách ochrany soukromí zveřejníte následující informace:

jaké funkce Google Analytics souvisí s inzercí v Reklamní síti jste implementovali (např. remarketing, přehledy zobrazení v Reklamní síti Google, integrace se službou DoubleClick Campaign Manager nebo demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics);
uživatelé se mohou od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google.
Doporučujeme vám rovněž zákazníky odkázat na seznam aktuálně dostupných odhlášení Google Analytics pro web.

Pokud jste implementovali remarketing ve službě Google Analytics, musíte rovněž dodržovat zásady Google AdWords pro zájmově orientovanou inzerci a omezení citlivých kategorií a v zásadách ochrany soukromí zveřejnit následující skutečnosti:

K online inzerci používáte remarketing ve službě Google Analytics.
Dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google mohou zobrazovat na internetu vaše reklamy na různých webech.
Vy a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využíváte společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k šíření informací, optimalizaci a zobrazování reklam na základě předchozích návštěv vašich stránek.
Pokud jste implementovali přehledy zobrazení v reklamní síti Google nebo integraci se službou DCM, je třeba v zásadách ochrany soukromí zveřejnit také následující informace:

Vy a dodavatelé třetích stran včetně společnosti Google využíváte společně soubory cookie první strany (například soubor cookie Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (například soubor cookie DoubleClick) k vytváření přehledů o tom, jak zobrazení reklam, jiné způsoby využití reklamních služeb a interakce s těmito zobrazeními reklam a reklamními službami souvisejí s návštěvami vašeho webu.
Pokud jste implementovali přehledy demografických a zájmových údajů Google Analytics, je třeba v zásadách ochrany soukromí zveřejnit také následující informace:

Způsob, jakým údaje o zájmově orientované inzerci od společnosti Google nebo údaje o publiku třetích stran (např. věk, pohlaví nebo zájmy) využíváte v souvislosti se službou Google Analytics.
Vzhledem k tomu, že se zákony v různých zemích a oblastech liší a že službu Google Analytics lze používat mnoha způsoby, nemůže společnost Google doporučit přesné znění zásad ochrany soukromí. Jen vy znáte konkrétní aspekty a zvláštnosti svého podnikání, které by měly být zohledněny v zásadách ochrany soukromí.